Δείτε ένα από τα παραδείγματα συστατικών κάνοντας κλικ σε ένα από τα 3 εικονίδια παραπάνω.

Η JSW Εξαρτήματα παρουσιάζεται εδώ σε αυτή την ιστοσελίδα είναι χτισμένα στην κορυφή του πλαισίου Joomlatools.

Ελπίζουμε ότι δίνει μια καλή εντύπωση για τις δυνατότητες τους.

Testaccount

Αν θέλετε να δοκιμάσετε τα στοιχεία έξω, κάνει μια useraccount για να δείτε το πλήρες δυναμικό των συστατικών μας για μια Joomal 3 CMS systeem.