צפה אחד המרכיבים למשל על ידי לחיצה על אחד 3 הסמלים לעיל.

JSW הרכיבים המוצגים כאן באתר זה הם בונים על גבי מסגרת Joomlatools.

אנו מקווים שזה נותן רושם טוב של האפשרויות מהם.

Testaccount

אם אתה רוצה לבדוק את הרכיבים, לבצע useraccount לראות את מלוא הפוטנציאל של הרכיבים שלנו עבור systeem Joomal 3 CMS.